Celokupno područje oko Tamiša   proglašeno  je “ekološki značajnim područjem” u okviru nacionalne ekološke mreže. Na osnovu ove uredbe, Tamiš je klasifikovan i kao međunarodni ekološki koridor. Status dela ekološke mreže propisuje osnovne zabrane korišćenja prirodnih resursa kako bi se očuvali predeli i vrste. Potamišje predstavlja mozaik neponovljivih, različitih, čak međusobno suprostavljenih vrsta i tipova staništa.Ptice predstavljaju jednu od najvažnijih vrednosti  ovog područja. Procenjeno je da je ukupan broj vrsta koje su zabeležene na ovom području 220, dok je ukupan broj gnezdarica 110,  među kojima su vodene ptice od posebnog značaja. Na prostoru Potamišja nalaze se dva Međunarodno značajna područja za ptice, „Gornje” i „Srednje Potamišje“.


Od oko 1.200 parova belih roda, koliko ih se gnezdi u Srbiji, u potamiškim naseljima  ih je gotovo 400. Sakule su pravo selo roda, jer su tu registrovano 35 gnezdećih parova, što je i u evropskim okvirima veoma značajno. Rode su strogo zaštićene ali još uvek ugrožene vrste ptica. U perodu od 2005. do 2007. godine u Banatu, u mestima gde se nalazi najveći broj roda, postavljeno je 60 metalnih držača za gnezda roda koje se nalaze na stubovima.
Tamiš svojim meandrima, očuvanim rukavcima, mrtvajama, prostranim poplavnim pašnjacima i poplavnim šumama prestavlja pravo bogatsvo biodiverziteta, a ovome pridonosi i pet velikih ribnjaka koji se nalaze na ovom području. Deo područja Potamišja uključen je u međunarodno značajno  područje za biljke. To su  prirodni i  poluprirodni lokaliteti na kojima postoji izvanredno botaničko bogatstvo i koji podržavaju izvanredne zajednice retkih, ugroženih i endemičnih vrsta biljaka i vegetacije visoke botaničke vrednosti.
Od Botoša do Opova nalazi se preko 15.000 hektara redovno plavljenih, dinamičnih vodenih površina. Iako su poplavni pašnjaci u Potamišju još uvek prostrani, oni su i ugroženi, jer je 60-tih godina prošlog veka započeta sadnja brzo rastućih topola koje donose veliki profit.  JP “Vojvodina šume” dobilo je na gazdovanje šumsko zemljište i, u kontekstu zaštite područja, konstantno vrši monitoring ugroženih zaštićenih vrsta: crne rode, vidre, ptica močvarica kao i orla belorepana.

Područje Potamišja je registrovano kao područje planirano za zaštitu u Regionalnom prostornom  planu Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode radi već 4 godine na intenzivnom proučavanju i sagledavanju svih prirodnih vrednosti i planira da do kraja ove godine predloži Potamišje za novo zaštićeno područje.
Potamišje je prvenstveno seosko i poljoprivredno područje sa tipičnim starim vojvođanskim selima i sa relativno dobro očuvanom tradicionalnom panonskom arhitekturom.Danas, Opovo i Kovačica su,  iako bogati resursima, proglašeni ekonomski nedovoljno razvijenim opštinama. Postoji, ipak, rastući interes za održivi turizam. Skoro sva sela imaju svoje seoske festivale i druge događaje ili atrakcije koji mogu dobro da posluže za promociju područja. Izuzetni eko turistički potencijali kada su u pitanju sadržaji aktivnog odmora, pešačenja, sportskog ribolova i  posmatranja ptica, mogu da pomognu da se ovo izuzetno područje istrgne iz anonimnosti i postane mesto koje mora i treba da se obiđe, vidi i doživi.


{plusone}

ENERGETSKA EFIKASNOST

  • Energetska efikasnost kao strategija za budućnost
  • Pametne zgrade
  • Priroda u službi zdravlja - SB “Termal” u Vrdniku
  • Stop krađi električne energije
  • Štedljive sijalice
  • Edukacija elektromontera u NORCEV-u
Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove života i rada.
Rezultat povećane efikasnosti prilikom upotrebe energije su značajne uštede u finansijskom smislu, ali i kvalitetnija životna i radna sredina.
Istim principima vodi se i Privredno društvo “Elektrovojvodina”.

Opširnije

Prihvatanje činjenice da smo ovu planetu dobili samo na korišćenje od naših predaka, a pozajmljujemo je od naših potomaka, svrstava nas u grupu onih koji teže da budu deo rešenja, a ne deo problema. Energetska kriza, odnosno potreba za štednjom energije, rezultirala je izuzetno značajnim napretkom tehničkih rešenja.

Opširnije
Čovek je deo prirode i  neraskidivo je povezan sa njom. Za zdravlje svakog čoveka i i njegovu psihičku i fizičku ravnotežu neophodan je što duži boravak u prirodi, ali i korišćenje njenih resursa. Banjska lečilišta predstavljaju mesta gde se uz pomoć prirode pomaže isceljenje svakog bolesnog organizma a turistima pruža mogućnost opuštanja i razonode u prijatnom i zdravom okruženju.


Opširnije
Krаđa električne energije predstavlja vаžаn tehnički, ekonomski, prаvni problem i direktno ugrožаvа isporuku ovog vida energije. Samim tim, borbа protiv krаđe električne energije jeste zаdаtаk od opšteg društvenog znаčаjа. Ova negativna pojava koja je u usponu, prisutna je i u razvijenim zemljama gde se prosek gubitaka do 7% smatra ekonomski održivim. Kod nas, situacija je ozbiljnija.

Opširnije
Sve uređene države sveta već su različitim merama regulisale upotrebu štedljivih sijalica, tako da su one obavezne u svim javnim zgradama. Za njihovu kupovinu daju se značajne poreske olakšice, dok postoje države poput Australije koje su potpuno zabranile prodaju klasičnih sijalica.
Opširnije
Ubrzani razvoj novih tehnologija danas nalaže neophodnost stalne edukacije i pravovremene informisanosti zaposlenih u svakoj odgovornoj kompaniji.

Mogućnost permanentnog obrazovanja omogućava se formiranjem obrazovnih centara a jedan od takvih je Nastavno obrazovno rekreativni centar Elektrovojvodine - skraćeno NORCEV.

Opširnije