call tmbDa bi javna preduzeća ali i ostale ustanove dobro i uspešno poslovale, neophodno je da budu u kontaktu sa svojim potrošačima. U cilju boljeg poslovanja, Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ redovno ažurira podatke o svojim potrošačima.

deca tmbVoda kao životni faktor ima veliki značaj za ljude, ekosisteme ali i  za planetu kao celinu. Bez pitke vode nema života i ona je sve dragocenija. No zalihe pitke vode po stanovniku smanjuju se zbog rasta populacije, zagađenja i sve većih klimatskih promena. JKP “Vodovod i kanalizacija” već godinama unazad edukuje mališane o značaju vode za ljudski organizam i kompletan živi svet na planeti ali i o važnosti štednje ovog resursa.

odrzavanje tmbDa bi Grad Novi Sad normalno funkcionisao, od velike važnosti je i pravilno održavanje kanalizacione mreže. Upravo ovaj zadatak poveren je JKP „Vodovod i kanalizacija“, odnosno Službi funkcionalnog održavanja kanalizacione mreže.

kanalizacija tmbIzgradnja kanalizacije u Novom Sadu počela je 1880. godine. Tada je grad imao 21.500 stanovnika i zauzimao prostor od 427 hektara. U proteklih nekoliko godina izgrađeni su desetine kilometara primarne i ulične kanalizacione mreže u prigradskim naseljima i pojedinim delovima grada gde je nije bilo. Time su stvoreni uslovi za rešenje višedecenijskih problema koje su ta domaćinstva imala.

precistaci tmbVode koje se posle prečišćavanja ispuštaju iz sistema javne kanalizacije u recipijente su otpadne i  prvenstveno vode poreklo iz javnih ustanova i domaćinstava ili su mešavina upotrebljene vode iz domaćinstava i tehničkih ili atmosferskih voda. Odgovarajuće prečišćavanje otpadnih voda podrazumeva njihovu obradu određenim postupkom, kojim se postižu zahtevane granične vrednosti emisije, odnosno ne narušava dobar status površinske vode nakon ispuštanja u recipijent.

ENERGETSKA EFIKASNOST

  • Energetska efikasnost kao strategija za budućnost
  • Pametne zgrade
  • Edukacija elektromontera u NORCEV-u
  • Stop krađi električne energije
  • Štedljive sijalice
  • Priroda u službi zdravlja - SB “Termal” u Vrdniku
Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove života i rada.
Rezultat povećane efikasnosti prilikom upotrebe energije su značajne uštede u finansijskom smislu, ali i kvalitetnija životna i radna sredina.
Istim principima vodi se i Privredno društvo “Elektrovojvodina”.

Opširnije

Prihvatanje činjenice da smo ovu planetu dobili samo na korišćenje od naših predaka, a pozajmljujemo je od naših potomaka, svrstava nas u grupu onih koji teže da budu deo rešenja, a ne deo problema. Energetska kriza, odnosno potreba za štednjom energije, rezultirala je izuzetno značajnim napretkom tehničkih rešenja.

Opširnije
Ubrzani razvoj novih tehnologija danas nalaže neophodnost stalne edukacije i pravovremene informisanosti zaposlenih u svakoj odgovornoj kompaniji.

Mogućnost permanentnog obrazovanja omogućava se formiranjem obrazovnih centara a jedan od takvih je Nastavno obrazovno rekreativni centar Elektrovojvodine - skraćeno NORCEV.

Opširnije
Krаđa električne energije predstavlja vаžаn tehnički, ekonomski, prаvni problem i direktno ugrožаvа isporuku ovog vida energije. Samim tim, borbа protiv krаđe električne energije jeste zаdаtаk od opšteg društvenog znаčаjа. Ova negativna pojava koja je u usponu, prisutna je i u razvijenim zemljama gde se prosek gubitaka do 7% smatra ekonomski održivim. Kod nas, situacija je ozbiljnija.

Opširnije
Sve uređene države sveta već su različitim merama regulisale upotrebu štedljivih sijalica, tako da su one obavezne u svim javnim zgradama. Za njihovu kupovinu daju se značajne poreske olakšice, dok postoje države poput Australije koje su potpuno zabranile prodaju klasičnih sijalica.
Opširnije
Čovek je deo prirode i  neraskidivo je povezan sa njom. Za zdravlje svakog čoveka i i njegovu psihičku i fizičku ravnotežu neophodan je što duži boravak u prirodi, ali i korišćenje njenih resursa. Banjska lečilišta predstavljaju mesta gde se uz pomoć prirode pomaže isceljenje svakog bolesnog organizma a turistima pruža mogućnost opuštanja i razonode u prijatnom i zdravom okruženju.


Opširnije