Na lokalitetu Korn poslednjih deset godina sprovode se projekti sanacije i revitalizacije stepskih staništa. Zarastanje staništa je, osim gubljenja prirodnih vrednosti i predeonih lepota, izazvalo više katastrofalnih požara tokom nekoliko prethodnih decenija. Požari koje zahvataju ovakvu vegetaciju šire se velikom brzinom zahvatajući po nekoliko stotina i hiljada hektara. U cilju sprečavanja novih požara, neophodno je redovno čišćenje zaraslih površina a jedan od prostora gde se redovno sprovode ovakve akcije je lokalitet Korn.
Kako bi se revitalizovala stepska staništa, upravljač područja, JP “Vojvodina šume” svake godine uz pomoć volontera sprovodi akcije čišćenja ovog lokaliteta. Tokom poslednje decenije očišćeno je više od 100 hektara zaraslih staništa, uglavnom od granja gloga.
Iako je žbunaste vegetacije gloga teško ukloniti, još je teže sprečiti novi rast i dalje širenje ove biljke. U cilju permanentnog održavanja stepskih staništa, na ovom području vraćeno je stočarstvo i uvedena ekstenzivna ispaša. Održivom korišćenju prostora doprinosi i preko 500 grla autohtonih ovaca vitoroge žuje i balkanskih koza koje se napasaju na preko 220 hektara pašnjaka.
Zbog prisustva velikog broja vrsta ptica, od kojih su mnoge retke i ugrožene, ovo područje je uvršćeno u najznačajnija staništa ptica u Evropi – IBA područje. Iz grupe grabljivica, koje su najugroženije ptice, zastupljene su vrste kao što su: banatski soko, orao krstaš, belorepan i orao kliktaš. Da bi se privukle i zadržale ugrožene vrste ptica, neophodno je obezbediti hranu, naročito u zimskom periodu kada je pticama ona najpotrebnija. Hranilište Orlovac na Kornu jedno je od 5 hranilišta u Vojvodini gde se pticama redovno iznosi hrana. Deliblatska peščara je do kraja 80-tih godina prošlog veka bila najznačajnije stanište orla krstaša u Srbiji. Iako je krstaš nestao sa ovih prostora kao gnezdarica, pojedinačni primerci se ovde i dalje viđaju. Da bi se orao krstaš, ali i druge price privukle, važno je održavati ovo hranilište.


 


Još jedna od preduzetih mera u okviru projekta revitalizacija stepskih pašnjaka je naseljavanje tekunica na lokalitet Korn. Glodari koji predstavljaju hranidbenu bazu za ptice grabljivice,  uhvaćeni su na pašnjacima obodnog dela Deliblatske peščare i preseljeni na stepske pašnjake. Kako je ovaj rezervat prirode jedan od najočuvanijih, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine postavio  je na Kornu stanicu za merenje kvaliteta vazduha.


 


Projekat sanacije i revitalizacije stepskih staništa na Kornu nastavlja se i dalje. Osim čišćenja preostalih zaraslih površina na obodnim delovima zaravni, neohodno je održavati već očišćeni prostor. Ovaj projekat je pokazni primer kako se može upravljati zaštićenim područjima na aktivan način, prostor održivo koristiti na dobrobit upravljača i lokalnog stanovništva i kako se pri tome isti može staviti u funkciju održivog eko-etno turizma.


{plusone}

ENERGETSKA EFIKASNOST

  • Priroda u službi zdravlja - SB “Termal” u Vrdniku
  • Energetska efikasnost kao strategija za budućnost
  • Pametne zgrade
  • Stop krađi električne energije
  • Štedljive sijalice
  • Edukacija elektromontera u NORCEV-u
Čovek je deo prirode i  neraskidivo je povezan sa njom. Za zdravlje svakog čoveka i i njegovu psihičku i fizičku ravnotežu neophodan je što duži boravak u prirodi, ali i korišćenje njenih resursa. Banjska lečilišta predstavljaju mesta gde se uz pomoć prirode pomaže isceljenje svakog bolesnog organizma a turistima pruža mogućnost opuštanja i razonode u prijatnom i zdravom okruženju.


Opširnije
Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove života i rada.
Rezultat povećane efikasnosti prilikom upotrebe energije su značajne uštede u finansijskom smislu, ali i kvalitetnija životna i radna sredina.
Istim principima vodi se i Privredno društvo “Elektrovojvodina”.

Opširnije

Prihvatanje činjenice da smo ovu planetu dobili samo na korišćenje od naših predaka, a pozajmljujemo je od naših potomaka, svrstava nas u grupu onih koji teže da budu deo rešenja, a ne deo problema. Energetska kriza, odnosno potreba za štednjom energije, rezultirala je izuzetno značajnim napretkom tehničkih rešenja.

Opširnije
Krаđa električne energije predstavlja vаžаn tehnički, ekonomski, prаvni problem i direktno ugrožаvа isporuku ovog vida energije. Samim tim, borbа protiv krаđe električne energije jeste zаdаtаk od opšteg društvenog znаčаjа. Ova negativna pojava koja je u usponu, prisutna je i u razvijenim zemljama gde se prosek gubitaka do 7% smatra ekonomski održivim. Kod nas, situacija je ozbiljnija.

Opširnije
Sve uređene države sveta već su različitim merama regulisale upotrebu štedljivih sijalica, tako da su one obavezne u svim javnim zgradama. Za njihovu kupovinu daju se značajne poreske olakšice, dok postoje države poput Australije koje su potpuno zabranile prodaju klasičnih sijalica.
Opširnije
Ubrzani razvoj novih tehnologija danas nalaže neophodnost stalne edukacije i pravovremene informisanosti zaposlenih u svakoj odgovornoj kompaniji.

Mogućnost permanentnog obrazovanja omogućava se formiranjem obrazovnih centara a jedan od takvih je Nastavno obrazovno rekreativni centar Elektrovojvodine - skraćeno NORCEV.

Opširnije