Takođe, ovo prirodno dobro je još 1989. godine proglašeno za međunarodno značajno stanište ptica. Početkom proleća, riba migrira iz Dunava, ulazi kroz vodene tokove u rit gde se mresti u toploj i plitkoj vodi. Mlade jedinke napuštaju rit krajem leta i vraćaju se u Dunav. Ovo područje obiluje i brojnim biljnim vrstama. Zbog izuzetnog bogatstva biodiverziteta a u cilju njegovog očuvanja, pored uobičajenih oblika zaštite, bilo je potrebno uraditi što više na unapređenju stanja ekosistema u rezervatu.Nakon uvida u stanje barskih kompleksa po pitanju prirodnih procesa eutrofizacije i sedimentacije nanosa, 2006. godine započet je projekat sanacije i revitalizacije vlažnih staništa na lokalitetu Kurjačka greda u Specijalnom rezervatu prirode Koviljsko-Petrovaradinski rit.

 


Poslednjih godina realizovan je niz konkretnih aktivnosti na zaštiti i unapređenju stanja Kurjačke grede, sa ekološkog aspekta. Sekretarijat je finansirao većinu aktivnosti a pomoć je pružilo i resorno Ministarstvo. Na obali Dunava, na lokalitetu Tikvara, uz pomoć Pokreta Gorana Vojvodine, adaptirana je šumarska kućica i izgrađen Ekološko-edukativni centar sa učionicom na otvorenom. Ovaj specijalni rezervat prirode spada u  Prirodno dobro prve kategorije i ima trostepeni režim zaštite. S obzirom da u 1. stepenu zaštite nisu dozvoljene nikakve aktivnosti, osim naučnih istraživanja i kontrolisane edukacije, bilo je neophodno voditi računa gde će se sprovoditi sanacija i revitalizacija vlažnih staništa.JP “Vojvodina šume” je upravljač ovog prirodnog dobra, a  Koviljsko-Petrovaradinski rit je specifičan po partnerskom delovanju više subjekata koji realizuju program na lokalitetu Kurjačka Greda. Uzimajući u obzir malu udaljenost od Novog Sada i Beograda kao i neposrednu blizinu autoputa,  ovaj rezervat prirode pruža izvanredne mogućnosti sa aspekta uspostavljanja i razvoja turizma i turističke ponude uopšte.
Šlajz je jedan od najposećenijih i najatraktivnijih lokaliteta u čitavom rezervatu. Najbliži je naselju Kovilj i predstavlja stecište ljubitelja prirode, pecaroša i šetača. Poseban značaj i atrakciju ovom prostoru daje Manastir Kovilj koji datira iz XIII veka. Koviljsko - Petrovaradinski rit predstavlja naš najatraktivniji očuvani ritski kompleks i kao takav, uz neophodno očuvanje prirodnih vrednosti, pruža velike mogućnosti za naučno-obrazovni, ekskurzioni, lovni, ribolovni kao i sve popularniji eko-etno turizam.


{plusone}


ENERGETSKA EFIKASNOST

  • Edukacija elektromontera u NORCEV-u
  • Štedljive sijalice
  • Energetska efikasnost kao strategija za budućnost
  • Pametne zgrade
  • Stop krađi električne energije
  • Priroda u službi zdravlja - SB “Termal” u Vrdniku
Ubrzani razvoj novih tehnologija danas nalaže neophodnost stalne edukacije i pravovremene informisanosti zaposlenih u svakoj odgovornoj kompaniji.

Mogućnost permanentnog obrazovanja omogućava se formiranjem obrazovnih centara a jedan od takvih je Nastavno obrazovno rekreativni centar Elektrovojvodine - skraćeno NORCEV.

Opširnije
Sve uređene države sveta već su različitim merama regulisale upotrebu štedljivih sijalica, tako da su one obavezne u svim javnim zgradama. Za njihovu kupovinu daju se značajne poreske olakšice, dok postoje države poput Australije koje su potpuno zabranile prodaju klasičnih sijalica.
Opširnije
Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove života i rada.
Rezultat povećane efikasnosti prilikom upotrebe energije su značajne uštede u finansijskom smislu, ali i kvalitetnija životna i radna sredina.
Istim principima vodi se i Privredno društvo “Elektrovojvodina”.

Opširnije

Prihvatanje činjenice da smo ovu planetu dobili samo na korišćenje od naših predaka, a pozajmljujemo je od naših potomaka, svrstava nas u grupu onih koji teže da budu deo rešenja, a ne deo problema. Energetska kriza, odnosno potreba za štednjom energije, rezultirala je izuzetno značajnim napretkom tehničkih rešenja.

Opširnije
Krаđa električne energije predstavlja vаžаn tehnički, ekonomski, prаvni problem i direktno ugrožаvа isporuku ovog vida energije. Samim tim, borbа protiv krаđe električne energije jeste zаdаtаk od opšteg društvenog znаčаjа. Ova negativna pojava koja je u usponu, prisutna je i u razvijenim zemljama gde se prosek gubitaka do 7% smatra ekonomski održivim. Kod nas, situacija je ozbiljnija.

Opširnije
Čovek je deo prirode i  neraskidivo je povezan sa njom. Za zdravlje svakog čoveka i i njegovu psihičku i fizičku ravnotežu neophodan je što duži boravak u prirodi, ali i korišćenje njenih resursa. Banjska lečilišta predstavljaju mesta gde se uz pomoć prirode pomaže isceljenje svakog bolesnog organizma a turistima pruža mogućnost opuštanja i razonode u prijatnom i zdravom okruženju.


Opširnije