Udruženja građana predstavljaju dobrovoljne, nevladine i neprofitne organizacije koja se osnivaju radi ostvarivanja i unapređivanja određenog zajedničkog cilja i interesa.
Organizacije koji su zainteresovane za ekološke akcije, projekte i programe, kao i angažovanja na planu zaštite životne sredine, održivog razvoja i unapređenja kvaliteta života, sve su brojnije u našoj zemlji.

Nastajanje otpada je neizbežna posledica našeg civilizacijskog napretka. Razvoj industrije, ubrzani tehnološki razvoj i veliki prirast stanovništva zabrinjavajuće su uvećali količine proizvedenog otpada. Osim naglog iscrpljivanja neobnovljivih sirovina čije su zalihe na Zemlji ipak ogrančene, javlja se i problem zbrinjavanja sve veće količine otpada.

Postizanje održivog razvoja jedne zemlje nije moguće bez unapređenja i izgradnje kvalitetne putne mreže.

Usled dugogodišnjeg nedovoljnog ulaganja u održavanje i rekonstrukciju puteva na teritoriji Republike Srbije, trenutno stanje je daleko od zadovoljavajućeg.

Voda je sinonim života a kvalitetna voda za piće jedan je od najvažnijih faktora ljudskog zdravlja i opstanka čoveka uopšte. Praćenje kvaliteta vode za piće, njen mikrobiološki i hemijski aspekt veliki je prioritet, kada je u pitanju zaštita životne sredine ali i život svakog pojedinca.

Zemljište je prirodni resurs koji predstavlja osnovnu bazu za proizvodnju organske materije gajenjem različitih biljnih vrsta. Ono se sastoji od mineralnih čestica, organske materije, vode i vazduha i životna je sredina za biljke, životinje i mikroorganizme. Jedna od mera zaštite i očuvanja zemljišta je sprovođenje monitoringa.

Svet u kome živimo radioaktivan je od svog postanka. Preko 60 radioaktivnih elemenata tzv. radionuklida, možemo pronaći u zemljištu, vazduhu, vodi, hrani, a time i u svim živim organizmima. Po tome kako su nastali dele se na one koji su oduvek prisutni na Zemlji, one koji nastaju kao posledica delovanja kosmičkih talasa, i na one koji su posledica korišćenja ljudske tehnologije.

ENERGETSKA EFIKASNOST

  • Stop krađi električne energije
  • Štedljive sijalice
  • Energetska efikasnost kao strategija za budućnost
  • Pametne zgrade
  • Priroda u službi zdravlja - SB “Termal” u Vrdniku
  • Edukacija elektromontera u NORCEV-u
Krаđa električne energije predstavlja vаžаn tehnički, ekonomski, prаvni problem i direktno ugrožаvа isporuku ovog vida energije. Samim tim, borbа protiv krаđe električne energije jeste zаdаtаk od opšteg društvenog znаčаjа. Ova negativna pojava koja je u usponu, prisutna je i u razvijenim zemljama gde se prosek gubitaka do 7% smatra ekonomski održivim. Kod nas, situacija je ozbiljnija.

Opširnije
Sve uređene države sveta već su različitim merama regulisale upotrebu štedljivih sijalica, tako da su one obavezne u svim javnim zgradama. Za njihovu kupovinu daju se značajne poreske olakšice, dok postoje države poput Australije koje su potpuno zabranile prodaju klasičnih sijalica.
Opširnije
Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove života i rada.
Rezultat povećane efikasnosti prilikom upotrebe energije su značajne uštede u finansijskom smislu, ali i kvalitetnija životna i radna sredina.
Istim principima vodi se i Privredno društvo “Elektrovojvodina”.

Opširnije

Prihvatanje činjenice da smo ovu planetu dobili samo na korišćenje od naših predaka, a pozajmljujemo je od naših potomaka, svrstava nas u grupu onih koji teže da budu deo rešenja, a ne deo problema. Energetska kriza, odnosno potreba za štednjom energije, rezultirala je izuzetno značajnim napretkom tehničkih rešenja.

Opširnije
Čovek je deo prirode i  neraskidivo je povezan sa njom. Za zdravlje svakog čoveka i i njegovu psihičku i fizičku ravnotežu neophodan je što duži boravak u prirodi, ali i korišćenje njenih resursa. Banjska lečilišta predstavljaju mesta gde se uz pomoć prirode pomaže isceljenje svakog bolesnog organizma a turistima pruža mogućnost opuštanja i razonode u prijatnom i zdravom okruženju.


Opširnije
Ubrzani razvoj novih tehnologija danas nalaže neophodnost stalne edukacije i pravovremene informisanosti zaposlenih u svakoj odgovornoj kompaniji.

Mogućnost permanentnog obrazovanja omogućava se formiranjem obrazovnih centara a jedan od takvih je Nastavno obrazovno rekreativni centar Elektrovojvodine - skraćeno NORCEV.

Opširnije