Specijalni rezervat prirode Karađorđevo se nalazi u jugozapadnom delu Bačke, 50 km od Novog Sada. Prostire se duž leve obale Dunava i čine ga prostorne celine: Bukinski rit  i Mostonga, koja obuhvata Vranjak i Guvnište.

Rezervat prirode „Kаrаđorđevo“ pripаdа opštinаmа Bаčkа Pаlаnkа i Bаč. Po ekološkoj vаlorizаciji, ovo dobro spada u kаtegoriju od velikog znаčаjа, jer prestavlja rezervаt zа održаvаnje genetskog fondа visoke divljаči.

Iako svako prirodno dobro nosi svoju posebnost, nijedno nije tako specifično kao Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike droplje“. Jedna od najvećih ptica Evrope, velika droplja, smestila se na najočuvanijem i najvećem stepskom području Srbije, na severu Banata, u blizini mesta Mokrin.


Specijalni rezervat prirode "Selevenjske pustare" nalazi se na severu Vojvodine uz samu državnu granicu sa Mađarskom. Prostire se između mesta Bački Vinogradi i Horgoš, na teritoriji opština Kanjiža i Subotica. "Selevenjske pustare" stavljene su pod zaštitu kao posebna prirodna vrednost koju čini visoka raznolikost staništa ravničarskog tipa predela.

Specijalni rezervat prirode Zasavica nalazi se na području južne Vojvodine, odnosno severne Mačve, istočno od reke Drine i južno od reke Save, na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Bogatić.
Ukupna površina rezervata iznosi 1825 hektara, od čega je 675 hektara u prvoj kategoriji zaštite. Osnovu rezervata čine vodena površina kanala Jovača i Prekopac, kanalisan i prirodni tok potoka Batar, kao i sama rečica Zasavica.

Specijalni rezervat prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“ predstavlja kompleks barsko-močvarnih i šumskih ekosistema, sa brojnim životnim zajednicama, funkcionalno povezanih u integralnu celinu.
Nalazi se u jugoistočnom delu Bačke. Pruža se levom i desnom obalom aluvijalne ravni srednjeg toka Dunava kroz Srbiju, dužine 20 km, nizvodno od Novog Sada, a pored Kovilja i Petrovaradina, po kojima je dobio ime.

Deliblatska peščara nalazi se u južnom banatu između Dunava i zapadnih padina Karpata. Dugačka je oko 35 km, široka oko 11 i prostire se u pravcu jugoistok-severozapad.
U granicama Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara nalaze se 2 stroga rezervata, 16 rezervata genetskog fonda i 6 spomenika prirode.

Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ nalazi se na severu Vojvodine i obuhvata jezero i obalu uz naselja Ludaš, Hajdukovo i Nosa.
Lepota pejsaža jezera sa visokim tršćacima je posebna vrednost ovog Rezervata. „Ludaško jezero” je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, stepske, slatinske i vlažne livade, kao i tršćake.

Specijalni rezervat prirode Slano Kopovo nalazi se severoistočno od Novog Bečeja i reke Tise. On predstavlja jedan od starih meandara Tise, nastao posle isušivanja močvara i podizanja nasipa u 17. i 18. veku.

Specijalni rezervat prirode "Stari Begej - Carska bara" nalazi se u međurečju Tise i Begeja, udaljen 15 kilometara jugozapadno od Zrenjanina i pripada naseljima Stajićevo, Perlez i Belo Blato.

Fruška gora je usamljena ostrvska planina smeštena na južnom obodu panonskog basena. Nalazi se u međurečju Dunava i Save i pruža se pravcem zapad – istok u dužini od oko 80 km, dok njena širina ne prelazi 15 km. Nacionalni park Fruška gora osnovan je 1960. godine sa osnovnim ciljem da se zaštite prirodne lepote, istorijski spomenici, biljni i životinjski svet

ENERGETSKA EFIKASNOST

  • Priroda u službi zdravlja - SB “Termal” u Vrdniku
  • Štedljive sijalice
  • Edukacija elektromontera u NORCEV-u
  • Pametne zgrade
  • Stop krađi električne energije
  • Energetska efikasnost kao strategija za budućnost
Čovek je deo prirode i  neraskidivo je povezan sa njom. Za zdravlje svakog čoveka i i njegovu psihičku i fizičku ravnotežu neophodan je što duži boravak u prirodi, ali i korišćenje njenih resursa. Banjska lečilišta predstavljaju mesta gde se uz pomoć prirode pomaže isceljenje svakog bolesnog organizma a turistima pruža mogućnost opuštanja i razonode u prijatnom i zdravom okruženju.


Opširnije
Sve uređene države sveta već su različitim merama regulisale upotrebu štedljivih sijalica, tako da su one obavezne u svim javnim zgradama. Za njihovu kupovinu daju se značajne poreske olakšice, dok postoje države poput Australije koje su potpuno zabranile prodaju klasičnih sijalica.
Opširnije
Ubrzani razvoj novih tehnologija danas nalaže neophodnost stalne edukacije i pravovremene informisanosti zaposlenih u svakoj odgovornoj kompaniji.

Mogućnost permanentnog obrazovanja omogućava se formiranjem obrazovnih centara a jedan od takvih je Nastavno obrazovno rekreativni centar Elektrovojvodine - skraćeno NORCEV.

Opširnije

Prihvatanje činjenice da smo ovu planetu dobili samo na korišćenje od naših predaka, a pozajmljujemo je od naših potomaka, svrstava nas u grupu onih koji teže da budu deo rešenja, a ne deo problema. Energetska kriza, odnosno potreba za štednjom energije, rezultirala je izuzetno značajnim napretkom tehničkih rešenja.

Opširnije
Krаđa električne energije predstavlja vаžаn tehnički, ekonomski, prаvni problem i direktno ugrožаvа isporuku ovog vida energije. Samim tim, borbа protiv krаđe električne energije jeste zаdаtаk od opšteg društvenog znаčаjа. Ova negativna pojava koja je u usponu, prisutna je i u razvijenim zemljama gde se prosek gubitaka do 7% smatra ekonomski održivim. Kod nas, situacija je ozbiljnija.

Opširnije
Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove života i rada.
Rezultat povećane efikasnosti prilikom upotrebe energije su značajne uštede u finansijskom smislu, ali i kvalitetnija životna i radna sredina.
Istim principima vodi se i Privredno društvo “Elektrovojvodina”.

Opširnije